Investice na Čtyřce - chybí přehled i strategie

Jaké investice plánuje a realizuje Čtyřka – MO Plzeň 4? Kde budou, kolik budou stát a kdy to asi bude? Jaké z toho budou benefity pro obyvatele? V tomto článku vás seznámíme s naším nově spuštěným webem, který má za cíl zvýšit transparentnost investičních projektů v MO Plzeň 4. Ukážeme, jak naše platforma nabízí občanům podrobné informace o aktuálních a budoucích investicích a jak je možné je snadno analyzovat. Zároveň poukážeme na to, jak výrazně chybí komplexní strategický plán rozvoje, který by tyto investice koordinoval a směřoval. Nabídneme také konkrétní návrhy na zlepšení v této oblasti.

Pokud si kladete otázky položené v úvodu článku, nezbývá vám, než se pro odpovědi vydat osobně na úřad nebo se pokusit zjistit informace telefonicky či třeba pomocí mailu. Ale v dnešní době by měl mít každý občan snadný přístup k těmto informacím. To nejen pro zajištění transparentnosti, ale také pro to, aby měl lepší představu o tom, co se děje ve veřejném prostoru a jak jsou využívány veřejné peníze. Lepší přístup k informacím vede k lepší veřejné diskusi a k lepšímu rozhodování o investicích. A pro každou investici by bylo prima mít také nějakou cost-benefit analýzu a cíle projektu. A to je první krok k tomu, abychom mohli při plánování přejít od dojmů, “místní znalosti” (nesystematickým, ale praktickým informacím a zkušenostem, které mají obyvatelé daného místa) a nápadů k efektivnějšímu projektovému řízení a věcnější diskusi nad projekty.

Podívejme se na to, jak to dělají jinde. Například Město Tišnov se svým webem Proměny Tišnova (promenytisnova.cz) nám může posloužit jako skvělý příklad toho, jak lze tyto informace předávat veřejnosti. Najdete tu v přehledné mapě stav projektů, jejich cíl a plánované dokončení.

Protože zatím podobný seznam pro Čtyřku chybí, sestavili jsme co nejúplnější přehled nadcházejících investic a projektů v našem obvodu. Cílem je zvýšit transparentnost a usnadnit občanům přístup k informacím o využití veřejných peněz a rozvoji veřejného prostoru. Pokusili jsme se také roztřídit jednotlivé investice do “škatulek”, vybrali jsme si jako pomocníky ESG metodiku a cíle udržitelného rozvoje dle OSN (možností je samozřejmě víc). Budeme se jej snažit upravovat a udržovat podle nových informací.

Seznam investičních akcí pro MO Plzeň 4 najdete na https://investice.plzen4.eu/

Když už máme investice na celý rok hezky pohromadě, dá se nad nimi více přemýšlet, analyzovat. Co tam vidím já?

  • že obvod nemá žádnou koncepci nebo strategický / rozvojový dokument. To je pro rozvoj každého města / organizace jako mapa: dá se jít i bez ní, ale když ji máte, tak víte kam jdete a jestli třeba nebloudíte. Absence strategického dokumentu znamená, že investice mohou být prováděny náhodně, což může vést k neefektivním rozhodnutím a nespokojenosti občanů.
  • že většina investic v našem obvodu se zaměřuje na stavební projekty, zatímco „měkké“ investice jsou značně opomíjené. Pod „tvrdými“ investicemi rozumíme náklady směřující do fyzické infrastruktury, jako jsou silnice, chodníky a veřejné budovy. Tyto projekty jsou často velmi viditelné a radikálně mění vzhled dané oblasti. Stojí za zvážení, zda jsou to vždy nejefektivnější způsoby investování obecních prostředků. Oproti tomu, „měkké“ investice tvoří širokou škálu projektů, které nemusí mít bezprostřední fyzický dopad, ale přesto mají velký potenciál vylepšit kvalitu života v obvodu. K těmto investicím patří například vzdělávací kampaně, školení pro úředníky, nebo investice do digitální infrastruktury, jakou by mohl být například veřejně přístupný seznam investic. Absence „měkkých“ investic může signalizovat nedostatek strategického myšlení v celkovém rozvoji obvodu. Bez komplexního plánu, který bere v úvahu všechny aspekty komunitního života, se „tvrdé“ investice stávají pouze krátkodobým řešením, které nemá dlouhodobou vizi.
  • A také si určitě všimnete velkého podílu investic do parkovacích míst. To vnímám jako problematické z více hledisek: je to skutečně priorita pro Čtyřku řešit v první řadě parkování, když je pak poskytuje zdarma (nemáme zatím parkovací zóny a tak se u nás v obvodu zatím za parkování neplatí nic)? Jaké investice se dělají pro lidi, kteří nemají auto a dopravují se MHD a pěšky (nebo na kole)? Proč tolik investujeme do druhu dopravy (automobilové), o kterém ve strategických dokumentech města mluvíme, že jej chceme regulovat a snižovat jeho podíl? Investování do parkovacích míst může být problematické, pokud to odvádí zdroje od jiných, potenciálně důležitějších investic, jako jsou veřejná doprava nebo veřejný prostor. Navíc, zvýšené množství parkovacích míst vede k vyššímu počtu automobilů v oblasti, což má negativní dopad na životní prostředí.


Pomozte vylepšit náš přehled na investice.plzen4.eu – pokud najdete chybu nebo máte návrhy na zlepšení, dejte mi vědět! Společně můžeme udělat náš obvod transparentnější a lépe informovaný.

Autor: Ing. Daniel Soutner