Působení STAN Plzeň ve vedení městského obvodu Plzeň 1 dnešním dnem skončilo

 ,,Na zastupitelstvu nebyl přednesen žádný pádný důvod proč se tak stalo, co udělala naše radní Zuzana Buriánová tak špatně, aby musela být odejita.  My tak přecházíme do opozice, kde se budeme snažit být i nadále aktivní a pomáhat rozvoji 1. plzeňského obvodu. Věříme a pořád doufáme, že v komunální politice je důležité chovat se slušně a stát si za svými názory,“ řekl předseda STAN Plzeň Ladislav Nový.

Prohlášení Zuzany Buriánové k odvolání z pozice radní na městském obvodu Plzeň 1:

Dnes jsem byla na zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 1 odvolána z pozice radní na městském obvodu Plzeň 1 a skončilo tak působen plzeňského STAN v koalici v tomto městském obvodu.

Rozhodnutí o odvolání mi bylo vedením obvodu sděleno v pondělí 22. 4. Jako jediný důvod byly uvedeny obecné názorové neshody. Stejně tak rozprava k bodu mého odvolání byla ukončena bez řádného zdůvodnění. 

Vedení obvodu jsem upozornila, že mým odvoláním porušují koaliční smlouvu, která jasně stanovuje postup při řešení konfliktních situací uvnitř rady. 

Den před zastupitelstvem, tedy 23. 4. nám byla nabídnuta možnost setrvat v koalici za podmínky, že se vzdám svého mandátu zastupitelky a přepustím ho dalšímu v pořadí na naší kandidátce. Naše oblastní organizace tento návrh jednoznačně odmítla s tím, že zasahuje do naší personální politiky a popírá vůli voličů. Pokud mi bylo něco v rámci Rady městského obvodu vytýkáno, jednalo se o malichernosti, které nemohou ovlivnit koaliční spolupráci.

Přesto jsem byla v přímém rozporu s koaliční smlouvou odvolána. Budu samozřejmě i nadále pracovat pro občany obvodu z opozice, budu se snažit být konstruktivní, přinášet návrhy a nápady na zlepšení života v obvodě.

Poděkování od paní starostky za svou dosavadní práci a deklarace nově zvoleného radního Martina Holzmana (Piráti), že chce pokračovat v mých vizích v oblasti školství a sociálních tématech, mě potěšilo. Tím méně potom ale dává smysl mé odvolání. O tom, jak byla celá tato akce komunikována s ostatními svědčí fakt, že se kandidát na nového radního o své volbě dozvěděl až během zastupitelstva

Spolu se mnou byli odvoláni někteří naši zástupci z komisí a výboru. Mrzí mě, že naši nadšení a kompetentní členové nemohou dál vykonávat práci pro obvod a jeho občany.  Nahradili je, mimo jiné, příbuzní některých členů vedení obvodu.

Samotné zastupitelstvo bylo spíše úsměvným a zároveň smutným představením, kdy byla snaha utnout jakoukoliv diskuzi a nebyly zodpovězeny dotazy na nestandardní přerozdělení dotací v sociální a kulturní oblasti, kde byla omezena poradní pravomoc Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti.

Záznam z jednání najdete po jeho zpracování na tomto odkazu: https://bitest.videostream.sk/plzen1/archiv/