Na cyklisty letos čekají nové stezky i stojany

Plzeň plánuje novou cyklostezku podél Úhlavy s lávkou přes rokli V Lahošti a propojení Malesic s Městem Touškovem.
Tato opatření mají zlepšit cyklistickou dopravu v městě a okolí.

Komplex různých opatření ke zlepšení podmínek pro jízdu na kole po Plzni připravila před hlavní cyklistickou sezonou Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).
Mezi ně patří budování nových úseků cyklostezek, rozmístění dalších cyklostojanů, bezpečnější úpravy křížení cyklostezky s frekventovanou komunikací, kontinuální sčítání cyklistů na páteřních trasách i projektování dalších stezek.
 
Greenway podél Úhlavy s lávkou přes rokli V Lahošti
 
„Letos máme například v plánu vybudovat novou asfaltovou cyklostezku, která bude začínat na jižním kraji Radobyčic v místě, kde se potkávají ulice Zářivá a Nad Strání. Odtud povede přibližně šestisetmetrový úsek asfaltové stezky podél chat nad tokem Úhlavy až k rokli V Lahošti. Tu překoná 43 metrů dlouhou lávkou, jejíž konstrukce ještě v roce 2017 překlenovala přivaděč Bory na konci Kaplířovy ulice,“ představil jeden z plánů náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Dodal, že za Kaplířovou ulicí se stezka napojí na již stávající cestu, která cyklisty dovede k účelové komunikaci vedoucí podél dálnice D5. Stavba za téměř 18 milionů korun by měla skončit letos před prázdninami. Tři metry široká stezka pro pěší a cyklisty, která je součástí sítě tzv. plzeňských greenways, umožní bezpečný pohyb mimo komunikaci z Radobyčic k mostu přes dálnici u Útušic. Technicky zdatnější cyklisté mohou poté podejít pod dálničním mostem přes Úhlavu a dojet mimo silnici po polní cestě až do Útušic. Podél stezky bude na podzim vysazeno 41 listnatých stromů a 33 keřů.
 
Propojení Malesic a Města Touškova
K nedávno otevřenému úseku green way stezky podél řeky Mže z Kři mic do Malesic je plánováno navázání. Celkem 2,2 kilometru dlouhý úsek od malesického mlýna povede zpočátku kolem řeky, poté podél Čemínského potoka. Jde o první část propojení Malesic s Městem Touškovem údolní nivou Mže až na hranice katastru města Plzně, odkud má pokračovat podél silnice až do Města Touškova. V letošním roce bude dokončena projektová příprava a na podzim by mohly začít přípravné práce.