Plzeň staví velkokapacitní parkovací dům na Světovaru, pojme přes 400 aut.

Plzeň zahájila stavbu velkokapacitního parkovací domu se zelenou střechou a stáním pro elektromobily. Nacházet se bude v Plzni na Světovaruv areálu bývalých kasáren a pivovaru. Objekt za 198 milionů korun bez DPH pojme až 433 vozidel, a to v třípatrové podzemní a pětipatrové nadzemní části. Zajíždět do parkovacího domu budou vozidla z ulice Slovanská alej. Hotovo by mělo být v listopadu roku 2026. Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s.

„Parkovací dům je nedílnou podmínkou pro budoucí bytovou výstavbu, která na Světovaru vznikne. Věřím, že tak budou alespoň částečně saturovány potřeby nejen rezidentů, ale také obyvatel Slovan a návštěvníků Plzně. Přál bych si, aby do budoucna velkokapacitní parkoviště vzniklo v každém větším plzeňském obvodě,“ říká primátor Roman Zarzycký.

Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka tvoří nosnou konstrukci železobetonový skelet, obvodové stěny jsou monolitické železobetonové. Veškeré železobetonové konstrukce budou z pohledového betonu, převažující plocha fasády je tvořena tahokovem. „Parkovací dům má sloužit především k pokrytí potřeb areálu bývalých kasáren Světovar, kde se připravuje výstavba bytových domů. Objekt pojme až 433 aut, přičemž v něm zajistíme infrastrukturu až pro deset procent elektroautomobilů. Objekt osadíme parkovacím systémem. Všechna stání tak budou placená s přístupem na čipové karty či parkovací lístky,“ uvedl Pavel Bosák. Sazby budou nastaveny odlišně pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Střecha parkovacího domu je navržena jako zelená, k objektu budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, součástí projektu jsou i sadové úpravy a úpravy zpevněných ploch. Stavba vyžaduje realizaci přeložky teplovodu a trakčních kabelů.

„Jsme nadšení, že můžeme realizovat tento významný stavební projekt, kterým pokračuje revitalizace bývalé průmyslové zóny. Líbí se nám vizuálně a konstrukčně zajímavé řešení celé stavby, díky němuž zapadne parkovací dům do vznikající rezidenční zástavby. Zejména nevšední kombinace surových stěn, vzdušné ocelové fasády, výrazné barevnosti vnitřních prostor a rozsáhlé zelené střechy, která bude akumulovat velkou část dešťových vod. Parkovací dům je navržen s důrazem na uživatelský komfort – parkovací stání jsou dimenzována v nadstandartních rozměrech pro 433 vozidel včetně nabíjecích stanic pro elektromobily. Nyní nás čeká jedna z nejnáročnějších etap výstavby, a to zahájení hloubení stavební jámy. Už teď se těšíme na slavnostní otevření v listopadu 2026,“ řekl Radim Smékal, technický vedoucí oblasti společnosti STRABAG a.s.

Za návrhem stojí architektonické studio Atelier 99. Podle studia se řešení fasády snaží být co nejvíce vzdušné a zároveň působit hmotným a celistvým dojmem. „Hlavním prvkem parkovacího domu se stává nejen samotné opláštění, ale zároveň i vertikální komunikace objektu, které jsou umístěny na protilehlých nárožích a tvoří tak výrazné architektonické akcenty. Přízemí parkovacího domu je podél celého obvodu ulice opticky odděleno od zbývajících podlaží vysokými úzkými obdélníkovými otvory přes celé podlaží, zajišťující vzdušnost objektu a symbolizující městský parter. Naší snahou bylo i zakomponování a propojení přírody s jinak industriálním vzhledem parkovacího domu. Tento bod jsme vyřešili v podobě zelené střechy, která je viditelná ve své šikmé části z posledního podlaží parkovacích míst a zároveň navazuje na zelenou střechu připravované budovy archivu města Plzně,“ uvedl ateliér na webu www.atelier99.cz.

Text: Eva Barborková