Město Plzeň podpoří životní prostředí. Zainvestuje do sedmi projektů

Sedm projektů zaměřených na životní prostředí finančně podpoří město Plzeň. Ze svého fondu životního prostředí na ně uvolní přes 680 tisíc korun. Mezi příjemci jsou základní školy, které finance využijí například na projekty Včely na střechách, díky dotacím vznikne květnatá loučka v Křimicích, peníze dále poputují na údržbu zelené fasády nebo řezy vzrostlých stromů. Poskytnutí dotací schválilo Zastupitelstvo města Plzně.

Azylový dům Patronus, jehož výstavbu realizovalo město Plzeň, využije 60 tisíc korun na celoroční údržbu zeleně, péči o zahradu, zelené střechy i fasády. Péče o zelenou fasádu je totiž specifická a vyžaduje práci profesionální firmy.

O dotaci ve výši 99 tisíc se přihlásil pátý městský obvod Plzeň-Křimice. „V Chebské ulici plánují vybudovat květinovo-liliovou loučku. Nyní se v místě nachází nepořádek, roste tam plevel. Po odstranění náletových dřevin, plevelných rostlin a založení záhonu různých typů lilií a dalších okrasných rostlin se tento prostor zatraktivní,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Tolar, který má na starost oblast životního prostředí.

Na bezpečnostní řezy listnatých stromů v prostoru Ústředního hřbitova v Plzni a projekt na využití dešťové vody na hřbitovech U sv. Jiří a ve Skvrňanech získá Správa hřbitovů a krematoria 325 tisíc korun. „Údržba stromů je nutná především z důvodu bezpečnosti a také z estetického hlediska. V areálech hřbitovů se nachází vzrostlé staré stromy, u nichž je potřeba zajistit sanaci a úpravu tak, aby nedocházelo k poškození hrobových míst a ohrožení zdraví návštěvníků,“ řekl náměstek Aleš Tolar. Na hřbitovech U sv. Jiří a ve Skvrňanech se pak instaluje nádrž na dešťovou vodu.

Základní škola Plzeň-Újezd a 25. ZŠ finance využije na projekt Včely na střechách. Cílem je seznámit žáky v rámci výuky s významem včel pro životní prostředí a zvýšit povědomí o včelaření. Obě školy mají na svých střechách umístěné včelí úly. S žádostí uspěla také 4. ZŠ v Kralovické ulici, jež dostane 63 tisíc korun na umístění meteostanice na svou zelenou střechu. „Cílem projektu je monitorování a analýza meteorologických dat, které pedagogové s žáky využijí při výuce klimatických podmínek života, ekologie a koloběhu vody v přírodě,“ doplnil Aleš Tolar.

Z fondu bude uhrazen také projekt s názvem Bezpečnostní ořez stromů a výchova veřejnosti k ochraně životního prostředí. O dotaci si zažádala Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň.

Text: Monika Krausová