Nový tranzitní program v Kačabě

V letošním školním roce 2023/2024 jsme ve spolupráci se sociální rehabilitací Jdeme dál rozjeli v Kačabě nový tranzitní program.
Vybraní studenti dvou plzeňských odborných škol měli možnost docházet na praxe k nám do Kačaby. Zlepšili tak své pracovní i sociální dovednosti a utvořili si lepší představu o svém budoucím uplatnění. Gratulujeme všem devíti úspěšným absolventům!
Za výbornou spolupráci děkujeme Odborné škole výroby a služeb Plzeň, Vejprnická 56 a Odborné škole Plzeň, Macháčkova 45.
V příštím školním roce budeme pokračovat, těšíme se na nové studenty!