Naši kandidáti do zastupitelstva města Plzně

Jsme sehraný tým mladších, profesně úspěšných lidí, kteří chtějí Plzeň s vizí: moderní, zdravou, bezpečnou a starostlivou. Věříme, že máme klíč k lepšímu městu a spokojenosti jeho obyvatel. Jsme STAN Plzeň s podporou zástupců Strany zelených.

1. Bc. Aleš Tolar

46 let, starosta MO Plzeň 9, novinář, Starostové a nezávislí, Plzeň 9

“Chci ve vedení města hájit zájmy obyčejných Plzeňáků, vím dobře, co si od města zaslouží. Aby byly ulice uklizenější a bylo v nich bezpečno. Plynulou a rychlou dopravu, aby město pomáhalo mladým rodinám s dětmi a seniorům a lidé měli dostatek možností pro zábavu.”

2. Mgr. Světlana Budková

41 let, referent krajské samosprávy, zastupitelka Plzeňského kraje (do roku 2020), bez politické příslušnosti, Plzeň 1

“Pomůžeme  občanům města Plzně, kteří řeší stále složitější situaci s bydlením. Zajistíme více nájemních městských bytů. Naše město si přejeme skutečně uklizené a plné zdravé zeleně. Podpoříme rekonstrukci a oživení zchátralé budovy bývalých městských lázní, která je pro většinu Plzeňanů symbolem města s historickou i architektonickou hodnotou.”

3. Mgr. Václav Cinádr

33 let, učitel, člen spolku Pěstuj prostor, Starostové a nezávislí, Plzeň 2

“Chci, aby Plzeň byla lépe fungujícím městem s příjemnými ulicemi, náměstími i parky. Kvalitní veřejná prostranství jsou základem spokojeného života ve městě. To, jak město vypadá a jak se v něm cítíme, úzce souvisí s tím, jak se k sobě pak chováme. Chci moderní, zdravé, bezpečné a starostlivé město.”

4. JUDr. Ludvík Rösch

67 let, advokát, Občané patrioti, Plzeň 1

“Celoživotně se řídím heslem, že „Demokracie může fungovat jen tehdy, když se lidé starají o to, co se kolem nich děje.” I proto jsem aktivním občanem, který se iniciativně zajímá nejen o svoji rodinu, přátele a práci, ale také o veřejné dění. Zajímám se tudíž o své okolí, o svůj městský obvod, o svoje město Plzeň a o svou zemi.”

5. Ladislav Nový

42 let, manažer sociální firmy Kačaba, Starostové a nezávislí, Plzeň 3

“Celý svůj život pracuji v pomáhajících profesích, snažím se naslouchat a přicházet s takovou pomocí, která je v dané chvíli nejvhodnější. Sociální problematika je pro mě zásadní – týká se každého z nás, protože se všichni můžeme dostat do neplánované životní situace, kdy pomoc od druhých budeme potřebovat. Rád bych předal moje bohaté pracovní zkušenosti ve prospěch občanů svého města, protože pomáhat je normální.”

6. Mgr. Jana Holatová

41 let, koordinátorka kurzů ZČU, členka spolku Pěstuj prostor, bez politické příslušnosti, Plzeň 3

“Chci město, kde se mně i mým dětem bude dobře žít a dýchat. Město bez bariér, bez zacpaných silnic, přívětivé pro pěší i cyklisty, kde si bude kam sednout a nebude to reklamní lavička. Město kulturní, s jednotným městským mobiliářem a bez vizuálního smogu.”

7. Ing. Martin Dezort

48 let, ředitel vzdělávací agentury, Starostové a nezávislí, Plzeň 6

“Jako zásadní vnímám nutnost zvýšení počtu míst v mateřských školách a výstavbu nových školek. Stejně tak zvýšení počtu míst v domech pro seniory výstavbou nových kapacit. Jako aktivní cyklista budu podporovat propojení všech obvodů cyklostezkami a výstavbu páteřních cyklostezek.”

8. Mgr. Zuzana Buriánová

35 let, speciální pedagožka, Starostové a nezávislí, Plzeň 1

“Mými prioritami jsou podpora kvalitního a dostupného vzdělávání, volnočasových aktivit a prevence nežádoucích jevů především u mladých lidí. Jako zásadní vnímám také podporu jedinců i rodin v jejich přirozeném prostředí. S tím také souvisí téma dostupného bydlení, které je již samo o sobě jistou prevencí vyloučení ze společnosti.”

9. Ing. Ivana Petrová

42 let, konzultantka v IT, dobrovolnice v projektu Živá krajina, Starostové a nezávislí, Plzeň 2

“Mou prioritou jsou ekologická témata, šetrné hospodaření s vodou, elektřinou a odpady. Dostatek zeleně a pitné vody na veřejných prostranstvích musí být samozřejmostí, stejně jako využití šedé vody, výstavba dobíjecích stanic pro elektroauta nebo instalace solárních panelů na střechy městských budov.”

10. Vít Mojžíš

52 let, starosta MO Plzeň 5 – Křimice, předseda TJ Sokol, bez politické příslušnosti, Plzeň 5

“Za osm let zkušeností ve funkci starosty malého obvodu mohu konstatovat, že bez podpory vedení města nemáme šanci získat finance nebo alespoň dotaci i na tak zásadní věci jako je rozšíření kapacit mateřských nebo základních škol. Nepamatuji si, že by ve vedení města Plzně byl někdo z takzvaných malých obvodů, a v tom vidím ten zásadní problém. Proto kandiduji za hnutí Starostů a nezávislých, abych prosazoval zájmy plzeňských obvodů 5-10 (Křimice, Litice, Radčice, Černice, Malesice a Lhota).”

11. Ing. Petr Náhlík

61 let, předseda správní rady Hospice sv.Lazara, projektový manažer v dopravě, bez politické příslušnosti, Plzeň 2

“Chci prosadit zavedení jednotlivých jízdenek v MHD s 50 % slevou – pro studenty ve věku 15 – 26 let,  pro osoby na mateřské či rodičovské dovolené, a pro válečné veterány. Srovnaly by se tak slevy, které už 4 roky platí v Plzeňském kraji s výjimkou města Plzně! Musíme také začít vykupovat pozemky a připravit výstavbu dalších dvou pruhů severozápadní části Městského okruhu, aby se snížila intenzita dopravy v celé Plzni. Považuji za důležité připravit podmínky pro další bytovou výstavbu, zahájit jednání s klíčovými vlastníky pozemků např. v areálu bývalých kasáren Slovany. S tím by souvisela i příprava prodloužení tramvajové trati od nové vozovny ve Slovanské Aleji do areálu kasáren.”

12. Mgr. Libor Janíček

41 let, moderátor, DJ, produkční, Starostové a nezávislí, Plzeň 3

“Mým cílem je jednotná mobilní aplikace pro Plzeň, zlepšení komunikace a marketingu města. Zasadím se o plné využití potenciálu Plzně v oblasti cestovního ruchu a posílení kulturního života i mimo centrum.”

13. Bc. Jitka Kylišová

49 let, sociální pracovnice, krajská zastupitelka, Strana zelených, Plzeň 4

“Se změnou klimatu je  efektivní hospodaření s dešťovou vodou a více zeleně v plzeňských ulicích jasnou prioritou.”

Pořadí

Kandidát

Obvod

Věk

Povolání

Politická příslušnost

14.

MUDr. Jindřich Sitta

Plzeň 3

67

Chirurg, plukovník AČR ve výslužbě, zakladatel polní nemocnice

bez politické příslušnosti

15.

Blanka Kantová

Plzeň 6

55

Starostka MO Plzeň 8 – Litice, předsedkyně Klubu biatlonu

bez politické příslušnosti

16.

Mgr. Petr Šimon

Plzeň 3

45

Předseda Alliance Francaise de Plzeň

Strana zelených

17.

Ing. Jan Hajšman

Plzeň 4

52

Spisovatel

bez politické příslušnosti

18.

Mgr. Petr Kačírek

Plzeň 1

34

IT analytik, doktorand KHV FF ZČU

Starostové a nezávislí

19.

Ing. Martin Januška, Ph.D.

Plzeň 2

40

Vědec, univerzitní učitel, vedoucí střediska projektových aktivit FEK ZČU

bez politické příslušnosti

20.

Mgr. Václav Chaloupek

Plzeň 3

73

Senátor, producent dětských pořadů

Občané patrioti

21.

RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.

Plzeň 1

39

Vědecká pracovnice AV ČR, místopředsedkyně org. Svoboda zvířat

Strana zelených

22.

Jiří Knotek

Plzeň 10

38

Prodejce automobilů Škoda

bez politické příslušnosti

23.

MUDr. Eva Dortová

Plzeň 8

65

Lékařka

bez politické příslušnosti

24.

Přemysl Kubišta

Plzeň 2

66

Herec

bez politické příslušnosti

25.

Ing. Zdeněk Švarc

Plzeň 7

55

Podnikatel ve strojírenství

bez politické příslušnosti

26.

Filip Beneš

Plzeň 9

33

Vedoucí antikvariátu

bez politické příslušnosti

27.

Ing. Alena Kykal Csöszová

Plzeň 1

31

Web designérka, lektorka jógy

Strana zelených

28.

Ing. arch. Marek Marovič

Plzeň 3

38

Architekt

bez politické příslušnosti

29.

Ing. Roman Čiviš

Plzeň 1

56

Lektor, konzultant

bez politické příslušnosti

30.

Ing. Jaroslav Maříková

Plzeň 3

69

Projektová manažerka na ZČU

Občané patrioti

31.

PhDr. Mgr. Jana Petrová

Plzeň 3

53

Vedoucí reg. pracoviště Národní rady osob se zdravotním postižením

bez politické příslušnosti

32.

Jiří Šolc

Plzeň 4

26

PR executive

Strana zelených

33.

Lada Brožová

Plzeň 4

35

Ředitelka neziskové organizace

bez politické příslušnosti

34.

Lenka Panýrková, DiS.

Plzeň 9

45

Místostarostka MO Plzeň 9 – Malesice, terapeutka celostní medicíny

bez politické příslušnosti

35.

Petra Krákorová

Plzeň 3

50

Produkční

bez politické příslušnosti

36.

Jan Švarc

Plzeň 2

22

Student pedagogiky

Strana zelených

37.

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Plzeň 2

49

Vědecký pracovník, univerzitní učitel

bez politické příslušnosti

38.

Mgr. Vojtěch Linka

Plzeň 4

29

Vysokoškolský učitel

Starostové a nezávislí

39.

Ing. Pavel Cvrček

Plzeň 3

40

Softwarový vývojář

Starostové a nezávislí

40.

MUDr. Marian Pešek

Plzeň 1

40

Stomatolog

bez politické příslušnosti

41.

Ing. Daniel Soutner

Plzeň 4

36

Výzkumník v oblasti umělé inteligence, člen spolku Plzeň na kole

bez politické příslušnosti

42.

Tereza Karbanová

Plzeň 8

44

Ředitelka kulturního střediska Moving Station

bez politické příslušnosti

43.

Bc. Daniela Kaiserová

Plzeň 4

27

Asistentka poslance

Starostové a nezávislí

44.

Mgr. Stefanie Dach, Ph.D.

Plzeň 3

37

Vysokoškolská pedagožka

bez politické příslušnosti

45.

Jiří Misař

Plzeň 3

36

Ředitel Žongléros ansámbl

bez politické příslušnosti

46.

Daniel Bečvář

Plzeň 1

25

Student geografie

Starostové a nezávislí

47.

Mgr. Stanislav Frank

Plzeň 4

67

právník

bez politické příslušnosti