Naši lidé ve vedení Plzně a městských obvodů

V zastupitelstvu města Plzně pro vás pracují 4 zastupitelé. V Malesicích a Křimicích se o lidi starají naši starostové. Na Dvojce, Trojce a Desítce pak naši místostarostové. Téměř ve všech městských obvodech jsou zastoupeni naši radní a zastupitelé. Díky tomu můžeme v koalicích prosazovat to, k čemu jste nám dali mandát. Děkujeme vám!

Bc. Aleš Tolar

náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí, starosta Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

„Ve vedení města hájím zájmy obyčejných Plzeňáků. Za rok a půl na radnici se mi v rámci gesce dopravy a životního prostředí podařilo prosadit:

 • Zavedli jsme MHD zdarma již od 65 let a o polovinu levnější jednotlivé jízdné pro studenty do 26 let.
 • Letos zahájíme práce na rozšíření a stavební úpravě křižovatky U Makra.
 • Připravujeme stavební úpravu křižovatky U Jána.
 • Usnadňujeme parkování rezidentům – zavádíme nové parkovací zóny.
 • Připravujeme úpravu Americké třídy – zkvalitnění prostranství, rozšíření chodníků a ozelenění ulice.
 • Zavádíme chytré řízení křižovatek.
 • Připravujeme stavební úpravy komunikace na Masarykovo náměstí, kde zvýšíme bezpečnost chodců.
 • Rekonstruujeme tramvajové tratě.
 • Rozšiřujeme síť cyklostezek a podporujeme městskou cyklodopravu.
 • Vypsali jsme dotační program pro občany podporující výsadbu stromů i na soukromých pozemcích.
 • Úspěšně čelíme hrozbě přemnožených divočáků zvýšenými odlovy na nehonebních pozemcích i zavedením zástřelného pro myslivecká sdružení.
 • Letos postavíme v Plzni první městský holubník.
 • Prosadili jsme a zahájili stavbu vodovodu a kanalizace v Malesicích.

V intenzivní práci pro Plzeňáky budu samozřejmě pokračovat i ve zbytku volebního období.“

E-mail:  tolara@plzen.eu 
Telefon: +420 378 032 060

Mgr. Světlana Budková

členka Rady města Plzně pro oblast bytovou, včetně sociálního a dostupného bydlení

„Snažím se pomáhat občanům města Plzně, kteří řeší složitou situaci s bydlením. Dělám maximum pro výstavbu nových nájemních městských bytů.“

E-mail: budkova@plzen.eu   
Telefon: +420 378 032 100

Mgr. Václav Cinádr

člen zastupitelstva města Plzně, místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, člen Finančního výboru

„Pracuji na tom, aby Plzeň byla lépe fungujícím městem s příjemnými ulicemi, náměstími i parky. Kvalitní veřejná prostranství jsou základem spokojeného života ve městě. To, jak město vypadá a jak se v něm cítíme, úzce souvisí s tím, jak se k sobě pak chováme. Chci moderní, zdravé, bezpečné a starostlivé město.“

E-mail: cinadrv@plzen.eu 
Telefon: +420 378 036 300

Ing. Petr Náhlík

člen zastupitelstva města Plzně, člen zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, předseda Představenstva Vodárny Plzeň, předseda Výboru pro zadávání veřejných zakázek, člen Komise pro nakládání s majetkem na Dvojce

„Na Slovanech je nutné výrazně zlepšit péči o zeleň. Chci prosadit vybudování lávky pro pěší a cyklisty u soutoku Úhlavy a Radbuzy – bezpečné propojení ŠKODA sport parku s rekreační oblastí České údolí. Chci připravit projekt napojení Bručné a Čechurova na úslavský kanalizační sběrač, aby byl umožněn rozvoj výstavby na Bručné, v Černicích a v areálu bývalých kasáren Slovany.“

E-mail: nahlik@plzen.eu  
Telefon: +420 724 602 813

Vít Mojžíš

starosta MO Plzeň 5 – Křimice, člen Komise pro sport

„V mém třetím starostenském období udělám vše pro dokončení navýšení kapacit mateřské školy, dále pak zachování plnohodnotného prvního stupně základní školy v Křimicích. Sportovních a odpočinkových míst jsme vybudovali více než dost, rád bych ale prosadil již zpracované projekty na tělocvičnu a obecní dům s malometrážními byty.“

E-mail: mojzisv@plzen.eu  
Telefon: +420 603 491 371

Ladislav Nový

místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, předseda Komise pro sociální oblast

„Sociální problematika je pro mě zásadní – týká se každého z nás, protože se všichni můžeme dostat do neplánované životní situace, kdy pomoc od druhých budeme potřebovat. I proto mám na Trojce na starost sociální oblast.“

E-mail: novy@plzen.eu  
Telefon: +420 731 475 386

Mgr. Ondřej Topinka

místostarosta Městského obvodu Plzeň 10

„Usiluji o změnu fungování úřadu i komunikace s občany tak, aby úřad transparentně zveřejňoval informace. Zaměřuji se na stav obvodu, zejména jeho údržbu a úklid. Pracuji na dobudování chybějící infrastrukturu, jako jsou chodníky do lokality CZ Stavební holding a na Remízek.“

E-mail: topinkao@plzen.eu  
Telefon: +420 774 567 757

Mgr. Zuzana Buriánová

radní pro školství Městského obvodu Plzeň 1, členka Výboru pro oblast sportu, předsedkyně Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti na Jedničce

„Mými prioritami jsou podpora kvalitního a dostupného vzdělávání, volnočasových aktivit a prevence nežádoucích jevů především u mladých lidí. Jako zásadní vnímám také podporu jedinců i rodin v jejich přirozeném prostředí.“

E-mail: burianovaz@plzen.eu  
Telefon: +420 774 095 227

Ing. arch. Marek Marovič

člen zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3, člen Finančního výboru a Komise výstavby, investic, dopravy, územního plánování a životního prostředí na Trojce

„Zásadním tématem, ve kterém má město Plzeň určitý ostudný deficit, je téma péče o veřejný prostor a kvality nově vznikajících veřejných staveb. Často projekty do exkluzivních městských prostorů vznikají nahodile, či na základě výběrového řízení o nejnižší cenu. Proto svoji činností se snažím o lepší pochopení nástroje architektonických soutěží jako osvědčenému systému výběru, který je ve vyspělých zemích naprosto samozřejmý. Bylo by skvělé, kdyby se např. povedlo tímto způsobem vybrat projektanta na novostavbu školky, kterou náš obvod jistě potřebuje.“

E-mail: maramarovic@seznam.cz
Telefon: +420 776 020 032

Ing. Daniel Soutner

člen zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 4 , člen Kontrolního výboru na Čtyřce

„Mikromobilita je výborný parťák pro MHD: podporuji vybudování příjemné a bezpečné sítě stezek pro kola, e-kola, koloběžky… Chůze je také doprava: společně můžeme udělat město dobře dostupné pro všechny pěšky, i pro ty s holí nebo kočárkem.“

E-mail: dan@soutner.cz   
Telefon: +420 723 201 348

Ing. Jan Hajšman

člen zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 4, člen Finančního výboru a člen Komise rozvoje na Čtyřce, člen Dozorčí rady Vodárna Plzeň

„Snažím se rozvíjet zatím ne zcela využitý potenciál našeho městského obvodu, vyplývající z jeho polohy na okraji města s nepřebernými možnostmi aktivního trávení volného času v přírodě.“

E-mail: j.hajsman@email.cz   
Telefon: +420 724 785 389