Program STAN Plzeň pro komunální volby 2022

Pokud by se měl program STAN Plzeň vměstnat do jedné věty, zněl by takto: Chceme Plzeň s vizí: moderní, zdravou, bezpečnou a starostlivou. Jak toho chceme docílit? 

MODERNÍ


Máme klíč k moderní Plzni

Chceme žít ve městě, kde je vzdělávání prioritou, město spolupracuje s univerzitami a soukromým sektorem na inovativních řešeních. Díky moderním technologiím město funguje lépe a zvyšuje komfort pro jeho obyvatele. Marketing i komunikace města jsou inspirativní a město s občany komunikuje ve virtuálním prostoru pomocí jednotné městské aplikace. Zasadíme se o moderní řešení územního rozvoje města a kultivaci veřejného prostoru ve prospěch občanů nikoli zájmu developerů. Začneme smysluplně a koncepčně řešit dopravu i parkování v Plzni.

Plzeň v minulosti vyvinula hned několik mobilních aplikací pro občany. Je nejvyšší čas jejich fungování i užitečnost vyhodnotit a sjednotit. Máme v plánu vytvořit jednu „velkou“ a přehlednou aplikaci zastřešující všechny současné i budoucí služby, která občanovi zprostředkuje informace z města a usnadní mu komunikaci s ním.

V přehledném a intuitivním prostředí by uživatelé mohli z jedné aplikace zaplatit parkovné, půjčit si kolo či auto, vyřídit různé úřední záležitosti, podat podnět městu, zaplatit vstupenky či využít další služby. Zároveň by byly k dispozici jízdní řády, mapy, programy pro volný čas, dynamické informace o dopravních omezeních atd.

Současná služba Úřad bez čekání v Plzni už zastarala, není dostačující a město musí řešit, jak lidi od čekání a cesty na úřady skutečně osvobodit. Jednou z možností je skutečná digitalizace tak, aby úřad co možná největší množství svých agend zpřístupnil lidem vzdáleně z pohodlí jejich domova a komunikoval s veřejností on-line. Pokud už Plzeňan bude muset na úřad osobně, je naším cílem, aby měl snadný přístup na úřad, byl spokojen s rychlostí vyřízení požadavku a pochvaloval si lidský a profesionální přístup úředníků.

Člověk by měl své osobní údaje do sdíleného registru vyplnit pouze jednou, protože jednotlivé úřady v Plzni budou propojené i s příspěvkovými organizacemi a budou skutečně digitalizované. Zasadíme se o to, aby fungovaly rezervační systémy a na plánovanou návštěvu úřadu člověk nemusel čekat měsíc.

Podobně jako Plzeňský kraj, by mělo mít i město Plzeň a jím zřizované organizace svůj centrální nákup. Jeho posláním by bylo transparentní zadávání a administrace veřejných zakázek. Centrální nákup energií a služeb by městu, tedy i jeho obyvatelům, ušetřil nemalé finanční prostředky, které by mohly být v rozpočtu použity např. na digitalizaci a modernizaci úřadů.

Zřízení centrálního nákupu by mimo to zajistilo dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace, stejně tak dodržování zásad 3E – účelnost, hospodárnost a efektivita. Zároveň by bylo sjednoceno zadávání postupů a sjednávání smluvních vztahů. Byl by vyvíjen tlak na elektronizaci v procesu administrace veřejných zakázek a minimalizaci rizik spojených se zadávacím řízením.

Současný vizuální styl včetně jednoduchého loga „šipky“ s variabilním popisem se ujalo. I přes některé výhrady, jej v dohledné době není potřeba měnit, a to i s ohledem na finanční náročnosti rebrandingu.

Co je potřeba řešit je moderní a atraktivní komunikace města s občany a potenciálními návštěvníky Plzně. Je třeba s odborníky zpracovat novou marketingovou strategii a vytvořit kvalitní komunikační mix za použití nejmodernějších technologíí a postupů. Do marketingových aktivit, včetně destinačního a event marketingu, je potřeba nasměrovat dostatečné finanční prostředky a posílit tým odborníků, kteří se budou o komunikaci města Plzně starat. Město Plzeň musí být vidět i slyšet nejen v Plzni, ale v celé České republice a okolních zemích.

Naším cílem je všechna rušná veřejná prostranství v Plzni pokrýt rychlým internetem zdarma a USB nabíječkami, stejně jako vozy a zastávky MHD.

Aby se centrum Plzně zklidnilo, potřebuje Plzeň dobudovat západní okruh. Proto chceme co nejvíce urychlit přestavbu kruhového objezdu u Makra, aby dopravu z okruhu bez problémů vstřebal. Dále je třeba uspíšit dokončení celého východního okruhu od Jateční až po výjezd na Černice. Chceme otevřít diskusi a zvážit všechny argumenty k vnitřnímu severo-jižnímu průtahu, který by měl spojovat Sukovu s Karlovarskou ulicí kolem Kalikovského mlýna. V otázce potřebnosti tohoto dopravního spojení musí mít město co nejdříve jasno.

Náměstí nemá být ani kruhový objezd, ani parkoviště. Zrušeno by mělo být i magistrátní parkoviště před radnicí. Snaha omezit na Americké třídě automobilovou dopravu a udělat z ní pěší bulvár je správná. Město musí rychle činit další kroky, aby se dopravní omezení projevilo skutečným zklidněním, NE jako tomu je doposud. Následovat musí stavební úpravy, ozelenění ulice, vyřešení tras MHD a také zkapacitnění souběžné ulice U Trati a křižovatky Belánka, aby tam doprava kvůli uzavření Americké nekolabovala.

V současné době jsme proti zasypání Rondelu. Projekt zasypání Rondelu a vybudování nové městské čtvrti v daném místě považujeme pro budoucnost Plzně za užitečný, ale je extrémně finančně nákladný a při současné dopravní zátěži velice obtížně realizovatelný. Proto říkáme ne, vede k tomu ještě dlouhá cesta, práce a vysvětlování. Než projekt odstartuje, musí mít město dostavěno kapacitní dopravní propojení západním i východním silničním okruhem. Teprve v okamžiku, kdy se podaří dopravu na Karlovarské a Klatovské třídě zredukovat, může se přistoupit k úpravám v oblasti Rondelu.

Moderní evropská města preferují hromadnou dopravu. Chceme v Plzni hromadnou dopravu, která vás nejen z domova, ale i ze záchytných parkovišť levně, komfortně, rychle a včas doveze do cíle. Uzpůsobíme tomu město. MHD nebudeme zdražovat. Chceme naopak prosadit zavedení jednotlivých jízdenek v MHD s 50 % slevou pro studenty ve věku 15 – 26 let, pro osoby na mateřské či rodičovské dovolené a pro válečné veterány. Srovnaly by se tak slevy, které už 4 roky platí v Plzeňském kraji s výjimkou města Plzně.

Chceme, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce lidí. Ceníky mají být nastaveny tak, aby byli lidé co nejvíce motivování k celoročnímu předplatnému. K němu by měly být navázány i slevy na některé další městské služby – například vstup do bazénů, zoo nebo na městem pořádané kulturní akce.

V Plzni bohužel stále nejezdí na kole tolik lidí jako ve srovnatelných českých, natož zahraničních, městech a chceme to změnit. Chceme město, kde se budete moci rychle a bezpečně pohybovat pěšky i na kole. Nejbližší přechod nesmí být daleko a cyklotrasy smysluplně navazovat. Musíme vylepšit i infrastrukturu – doplnit cyklostojany, cykloboxy atd. Vytvářet pro cyklisty v dopravě bezpečné koridory a odstraňovat mnohdy nesmyslné překážky, které cyklistům znepříjemňují život. Chceme přehodnotit i současnou službu sdílených kol i koloběžek a modernizovat ji.

Chceme, aby měl občan základní služby dostupné blízko svého domova a nemusel za nimi cestovat přes celé město. Plzeň by se měla, stejně jako třeba Mnichov nebo Düsseldorf, stát kompaktním městem, což znamená, že většinu každodenních cest do práce, obchodů, za vzděláním či službami lze urazit do 10 až 15 minut pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou.

Taková Plzeň bude konkurenceschopnější, atraktivnější, snížíme tím spotřebu energií, získáme čistší ovzduší i zdravější a šťastnější Plzeňáky. Město krátkých vzdáleností umožní Plzeňákům život bez aut, jelikož je automobil potřeba jen ve výjimečných případech. Navíc, lidé, kteří nemohou ze zdravotních, finančních nebo sociálních důvodů řídit, tak nejsou vyloučeni ze společenského života.

Vnímáme problém s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst v řadě lokalit Plzně. Podpoříme postupné rozšíření parkovacích zón a navýšíme kapacitu parkovacích míst vyhrazených pro rezidenty. V centru města musí být zajištěno hlavně parkování pro rezidenty. Lidé odstavující zde auto z jiného důvodu, musí být zvyšováním parkového motivováni volit buď veřejnou dopravu s možností nechat vůz za výhodnější cenu na záchytném parkovišti, nebo jít pěšky či použít třeba sdílené kolo. Záchytná parkoviště a parkovací domy chceme budovat v docházkové vzdálenosti od centra, parkoviště P+R u nejrušnějších zastávek MHD a konečných páteřních linek. Součástí zaplaceného parkovného na těchto parkovištích musí být i sleva na veřejnou dopravu. Navrhneme též funkční systém sdílení kol a koloběžek tak, aby jejich jízda a parkování nerušily ostatní účastníky provozu ani vzhled města.

Plzeň jako město je opravdu složitý organismus. Při jeho plánování je třeba dobře znát vzájemné souvislosti, jelikož vše, souvisí se vším a dohromady musí fungovat jako celek. Vedení města by mělo mít vždy jako prioritu veřejný zájem a nechat rozhodovat pouze majitele pozemků či podlehnout tlaku a vábení developerů. Naopak musí vždy zajistit vhodné podmínky zejména pro stávající i budoucí obyvatele. Má k tomu celou řadu nástrojů územním plánem počínaje, přes regulační plány až po územní studie.

Město by také mělo vždy pečlivě zvažovat prodej městských pozemků, a pokud už se k prodeji rozhodne, nastavit přísná pravidla pro zájemce tak, aby nám v Plzni nerostla jedna montovna za druhou nebo domy na úkor městské zeleně. Město si musí umět určit pravidla toho, co na svém území chce a co rozhodně ne. Veškeré prodeje pozemků a nemovitostí musí být oznamovány s dostatečným předstihem na dostupnými oficiálním komunikačními kanály.

Při plánování výstavby musí fungovat oboustranně otevřená a udržitelná komunikace města s občany. Stejně tak poctivý a kreativní developer není veřejným nepřítelem a pokud mu je město rovnocenným partnerem, může se podílet nejen na budování zajímavých staveb, ale i potřebné modrozelené infrastruktury. Vedení města musí umět dojít ke konsenzu se všemi zúčastněnými stranami. Stejně tak město musí smysluplně a systematicky komunikovat a plánovat společně s Plzeňským krajem.

Plzeň se musí postarat o důstojné životní podmínky svých obyvatel ve všech částech města. Odkládání těchto investic navíc dlouhodobě poškozuje také životní prostředí. Město musí být odpovědné a tyto náročné projekty, které jsou léta jen na papíře, realizovat co nejdříve. Nevymlouvat se na jejich finanční nákladnost, naopak napřít snahu, a co nejvíce na investice do vodohospodářské infrastruktury využívat výrazné dotační podpory z fondů EU. Proto podpoříme výstavby vodovodů a kanalizací v obvodech, které ji nemají nebo začínají mít problémy se zásobováním vodou (Malesice, Lhota, Litice).

Plzeň je univerzitní město, funguje zde celá řada špičkových středních a vyšších odborných škol i kvalitních učilišť. Tohoto potenciálu je třeba dostatečně využívat. Chceme propojit nápady studentů a jejich učitelů s životem ve městě. Pomoci jim je uvést praxe, aby pomáhaly a zpříjemňovali každodenní život Plzeňanům. Proto propojíme mladé badatele s městskými institucemi a společnostmi. Mimo jiné také chceme společně se Západočeskou univerzitou v Plzni začít pracovat na vývoji jednotné mobilní aplikace pro Plzeňany.

Podpoříme fungování vědeckotechnického parku, sart upů a podobných projektů, stejně tak science centra Techmánie. Město bude aktivně podporovat pořádání odborných konferencí, kulatých stolů a veletrhů. Vzdělání pro nás znamená celoživotní cestu, proto budeme motivovat seniory k zapojení se do programů Univerzity třetího věku.

Naší prioritou je propojení škol s okolní komunitou tak, aby každá škola mohla být hrdým partnerem své městské části. Budeme podporovat aktivity škol zaměřené na místa, kde pusobí a místní obyvatele, a jimi pořádané akce, na kterých se budou setkávat všechny generace. Školy budeme motivovat k tomu, aby nabídly své prostory pro zájmové kroužky či vzdělávací aktivity spolků a nezidskových organizací působících v dané lokalitě.

ZDRAVÁ


Máme klíč ke zdravé Plzni

Stejně jako vy chceme žít ve městě plném zeleně, přívětivém k rodinám s dětmi i seniorům, s ulicemi bez hromad odpadků a moře reklamních poutačů. Budeme podporovat zdravě fungující občanskou společnost, spolky, stejně tak volnočasové a sportovní aktivity. Zapojíme veřejnost do plánování a strategických rozhodnutí města. Udržíme a budeme dle potřeby rozšiřovat dostupnou zdravotní péči a prevenci. Posílíme kulturní život i udržitelný cestovní ruch v Plzni. Začneme úsporně a smysluplně nakládat s energiemi, vodou i odpadem.

Nechceme, aby Plzeňané museli dlouze shánět pediatra či zubaře. Zejména zubní pohotovost musí být pro občany Plzně dostupná. Město musí těžit z toho, že zde máme Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnici. Musí motivovat absolventy k tomu, aby v Plzni zůstali. Nabídnout jim prostory pro ordinace, pomoci s jejich vybavením a nabídnout mladým lékařům byty, pokud je budou potřebovat. Město Plzeň musí být dobrá adresa nejen pro mladé lékaře a zubaře.

Naším cílem je z Plzně udělat opravdu zelené město. Potřebujeme více zeleně v ulicích a na plzeňských náměstích, aby nám ochladila v létě rozpálené domy, silnice i prostranství. Musíme podporovat vznik zelených záhonů u komunikací, zelené tramvajové pásy a nejen parkovací plochy se vsakováním. Základem jsou také tzv. zelené střechy (s vegetačním pokryvem) a využít lze i vertikální zahrady.

Město musí jít příkladem a tak je nutné aplikovat prvky modrozelené infrastruktury na budovách v majetku města i jeho příspěvkových organizacích a povzbuzovat k tomu také ostatní vlastníky budov. Od všech investorů, kteří chtějí v Plzni stavět, vyžadovat projekty, které eliminují tepelné ostrovy, myslí na zasakování dešťové vody a počítají i s dostatkem zeleně.

To, co se musí také zlepšit je péče o stávající městskou zeleň.

Čistotu veřejného prostranství považujeme za jednu z největších bolestí Plzně a chceme to změnit. Prověříme fungování společnosti Čistá Plzeň a rozsah objednaných služeb městem. Zajistíme vyšší kavlitu i frekvenci svozu odpadu. Chceme předcházet přeplňování kontejnerů a vzniku černých skládek kolem nich, například stanovením jasných pravidel pro podnikatele, provozovatele večerek a jiných podniků, kteří nádoby přeplňují a důsledným vymáháním těchto pravidel. Provedeme revizi sítě kontejnerů na tříděný odpad a budeme podporovat umístění smart i podzemních kontejnerů, doplníme chybějící kontejnery na kovy a elektromateriál. Postaráme se o znovuzavedení tradice pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů do městských částí. Dále budeme dbát na to, aby objem popelnic u bytových domů odpovídal skutečnému počtu lidí, kteří dům obývají. Důrazněji apelovat na majitelé bytových domů, správců, předsedů, aby v okolí svých domů udržovali pořádek.

Zaměříme se na třídění odpadu a jeho vyyužití tak, aby byl odpad skutečně využit a nebyl jen spalován ve spalovně. S tím souvisí i využití bioodpadu a výstavba bioplynky v areálu spalovny či teplárny. Podpoříme přechod na bezobalový prodej na území města, stejně tak vznik sítě reuse center a nábytkových bank na území města. Mimo to budeme důrazně dbát na eliminaci plastu na městských kulturních akcích a povinné třídění odpadu. otevřeme otázku zákazu distribuce reklamních periodik do schránek na území města Plzně.

Upravíme otvírací dobu sběrných dvorů tak, aby mohl člověk po práci odpad v klidu odvézt a nemusel si kvůli tomu brát dovolenou. Všechny dvory budou konečně fungovat.

Město Plzeň musí urychleně změnit přístup k hospodaření s dešťovou vodou a při rekonstrukcích ulic umožnit její zasakování všude, kde to půjde. Sice nákladná, ale nutná bude realizace systému pro separaci a odvod dešťové vody mimo kanalizaci na plzeňských sídlištích. Dešťová voda prostě do kanálu nepatří. Pokud začneme dešťovku využívat předejdeme vysychání vodotečí a vodních ploch, tak jak se to stalo u Velkého boleveckého rybníku. V případě Boleváku se zaměříme na důkladnou revizi nákladného řešení jeho dopouštění vodou z Berounky, stejně tak odvod vody z Mikulky městskou kanalizací.

Podpoříme zachování či návratu k přirozeným tokům potoků na území Plzně. Plně využijeme potenciálu přehrady České údolí.

V neposlední řadě se zasadíme o zvýšení kvality i lepší chuti kohoutkové vody v Plzni pomocí zkvalitnění její úpravy (kvalitnější filtrace).

Urychlíme přechod na inteligentní a úsporné veřejné osvětlení v Plzni, které svítí tam, kde je třeba a ne tam, kde to není žádoucí, je více ekologické a má správné časování. Moderní veřejné osvětlení je schopné detekovat situaci ve svém okolí a přizpůsobit tomu intenzitu světla. Prvotní investice nebude malá, ale vyplatí se to. Nejen, že budeme mít chytřejší město, ušetříme v dlouhodobém horizontu, ale zároveň tím zvýšíme pocit bezpečí v ulicích, parcích i na veřejných prostranstvích.Obyvatelé v centru jistě ocení i to, že jim pouliční osvětlení nebude tolik svítit do oken.

Stejně jako bojujeme proti vizuálnímu smogu, pustíme se do osvěty a dialogu s provozovateli služeb označených pestrobarevně blikajícími poutači a výlohami v centru Plzně.

Břehy plzeňských řek a nábřeží by se měly stát místem, kde bude radost posedět, projet se bezpečně na kole, zasportovat si. Takové volnočasové zóny mohou vzniknout prakticky na každé z pěti řek. Ale nesmí to být náplavky takového typu, jakou město vybudovalo na Radbuze v centru Plzně. Takové prostředí nikoho moc neláká. Chceme jednoduchý pokud možno dřevěný mobiliář, opalovací a odpočinková mola, kiosky s občerstvením a prostranství pro posezení i konání akcí, přírodní chodníky a stezky. Chceme například znovu oživit projekt obnovy Městské plovárny v Doudlevcích.

Plzeňské kluby dosahují velkých úspěchů v nejpopulárnějších sportech a je to i zásluhou města, které je podporuje a nemělo by se na tom nic měnit. Významnou podporu od města musí dostávat i mládežnické oddíly i akademie na péči, v neposlední řadě i zájmový sport. Chceme vytvořit systém adresné finanční podpory trenérům mládeže. Kvalitu jejich práce budou garantovat kluby nebo školy. Menším tělovýchovným jednotám přidáme více peněz na režijní náklady a správu jejich majetku.

Zaměříme se i na vybudování sportovišť pro náctileté (skate parky, parkur či workout hřiště). K tomuto využijeme potenciálu niv plzeňských řek, kde podpoříme výstavbu hřišť s vodními prvky a zkulturníme stávající stezky a cyklotrasy.

Nemá smysl, aby školní sportoviště v době, kdy už děti ve škole nejsou, byla zavřená a nepřístupná. Otevřeme je dospělým i dětem ke sportování odpoledne a večer.

Naším cílem je docílit toho, aby Plzeň byla vyhledávanou turistickou destinací s řadou atraktivních turistických cílů. Chceme v Plzni turisty kvůli penězům, které do města i regionu přinesou. Zásadní je zvýšit kvalitu služeb infocentra a prezentace města Plzně. Lepší propagací a propojením Plzně s turistickými cíli v širším okolí chceme dosáhnout toho, aby k nám turisté nepřijížděli jen „na otočku“, ale zdrželi se na několik dnů. Vícedenní turistika je důležitá pro místní hotely, restaurace i provozovatele turistických a kulturních atrakcí, logicky tedy i pro město samotné.

Naším cílem je z Plzně udělat skutečný kulturní středobod nejen západních Čech s velkým důrazem na místní kulturní produkci. Kultura v Plzni potřebuje více prostor i peněz. Město by proto mělo zachránit a kultuře znovu otevřít Peklo, stejně jako Městské lázně, které se rovněž stanou kulturním centrem. Zvýšíme podíl prostředků plynoucí z rozpočtu na kulturní akce. Důležité je výraznější zapojení a podpora skoukromých subjektů působících na území města. Chceme, aby pro pořadatele bylo snazší v Plzni akci uspořádat a získat na ni veřejnou podporu. Grantový systém proto musí být přehlednější, štědřejší a pravidla taková, aby co nejvíce omezila prostor pro korupci a klientelismus.

V centrální oblastí přebujelá reklama překročila únosnou mez. Místní vyhláškou odstraníme velkoformátové plachty přes celé domy (např. Americká, Sady Pětatřicátníků) a světelné obrazovky (U Práce). V Územním plánu prosadíme zastavení výstavby nových billboardů a megaboardů v centru města, u památkových zón a u hlavních silnic do centra města. Ohyzdné reklamní lavičky začneme postupně vyměňovat za kvalitní jednotný městský mobiliář. Posílíme motivační dotační titul na změnu vizuálu soukromých provozoven a důsledně budeme chtít dodržovat vydané reklamní manuály pro budovy v majetku města.

BEZPEČNÁ


Máme klíč k bezpečné Plzni

Chceme, aby město Plzeň bylo opravdu bezpečným místem pro všechny. Proto se zaměříme na zvýšení ochrany nejzranitelnějších účastníků dopravního provozu. Budeme systémově řešit problematiku lidí bez domova, podpoříme protidrogovou politiku a zaměříme se na problémy související s agenturním zaměstnáváním. Pomocí kvalitních a vymahatelných městských vyhlášek, moderního kamerového systému i dobře fungujících bezpečnostních složek v Plzni snížíme drobnou kriminalitu, znečišťování veřejného prostoru, vandalismus a rušení nočního klidu. Zároveň se zaměříme na redukci problémových lokalit a intenzivní prevenci kriminality ve spolupráci s neziskovým sektorem. Budeme důsledně monitorovat technický stav městské infrastruktury a budov, abychom předešli případnému ohrožení obyvatel města Plzně.

V rámci programu prevence kriminality v Plzni. Podpoříme rozšiřování kamerového systému zejména v rizikových oblastech města s větším výskytem trestné činnosti. Moderní kamerový systém s dostatečným počtem kamerových bodů a kvalitními kamerami zajistí efektivní pomoc v boji s pouliční kriminalitou a dohledem nad veřejným pořádkem. Zároveň nebude potřeba tolik městských policistů (pochůzkářů) v ulicích města. Fungovat budou zásahové týmy Městské policie, které vyšle dispečing na základě podnětů z kamerového systému. Mimo to bude možné záznamy využít pro dokazování trestné činnosti a přestupků (včetně znečišťování veřejného prostoru).

Městská policie v Plzni není v poslední době v dobré kondici. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je nepřijetí koncepce nově jmenovaného velitele velkou částí policejního sboru, dále pak platové ohodnocení a bonusy.

V první řadě je potřeba zasednout k jednacímu stolu a stávající situaci změnit, stejně jako předloženou a nepřijatou koncepci. Je potřeba nastavit motivační platové podmínky, maximálně zvýšit pravomoc městských strážníků a zahájit systematický HR marketing a informační kampaň, která by veřejnosti ukázala potřebnost a užitečnost správně fungující městské policie. Nedostatek strážníku chceme řešit také podporou rozvoje moderního kamerového systému.

Na druhou stranu, je potřeba rozšířit aktivitu i síť služeben Městské policie Plzeň i do menších obvodů jako jsou Litice nebo Lhota. Stejně tak do míst, kde se nachází ubytovny a dalších problémových lokalit.

Městské vyhlášky musí mít smysl, být srozumitelné a hlavně vymahatelné. To neplatí například u nové vyhlášky o zákazu pouliční konzumace alkoholu v Plzni. Tato vyhláška neplní svůj účel a je jen obtížně vymahatelná. Lidé popíjející alkohol a povalující se v parcích a na lavičkách odtud díky ní nezmizeli. Je třeba ji upravit její znění a rozšířit na celé zastavěné území města. Stejně tak městská policie musí být důsledná a nekompromisní v jejím vymáhání.

Proto revidujeme stávající městské vyhlášky a pokud budeme tvořit nové, budeme se řídit starým dobrým rčením: „Dvakrát měř a jednou řež.“

Počet lidí bez doma ve městě a to, čeho se často dopouštějí v centru, je důkazem, že město v tomto směru nepostupuje správně. Chceme změnit přístup jak v oblasti represe, tak prevence a pomoci.

Policie musí být na nejfrekventovanějších místech důraznější a zamezit tomu, aby tito lidé svým počínáním obtěžovali ostatní. Vstřícnost a pomoc ano, ale cíleně ve spolupráci s neziskovými organizacemi a pouze těm lidem, kteří o ni jeví zájem a projevují snahu svou situaci řešit. Zásadní je také funkční systém prevence bezdomovectví a programu pro začlenění bezdomovců do městských společností např. v rámci úklidových prácí.

STAROSTLIVÁ


Máme klíč ke starostlivé Plzni

Chceme, aby město Plzeň smysluplně podporovalo nejen potřebné, ale i ekonomicky aktivní střední třídu v dostupnosti bydlení, vzdělání, zaměstnanosti a rozvoji podnikání. Naší prioritou bude pomoc občanům k dostupnému bydlení ve všech městských obvodech. Zajistíme dostatečnou kapacitu mateřských i základních škol včetně související infrastruktury. Zahájíme systematickou výstavbu domů pro seniory a posílíme terénní pečovatelské služby. Budeme prohlubovat spolupráci s neziskovými organizacemi působícími na území města a vytvoříme jim dostatečné zázemí. Zajistíme spravedlivé rozdělování podpory pro všechny městské obvody a posílíme jejich pravomoce tak, aby mohly rozhodovat co nejblíže k občanům. Revidujeme městské podpůrné programy, dobré budeme rozvíjet a chybějící doplníme.

Naší prioritou je plné využití nemovitostí v majetku města a výstavba nových nájemních a družstevních bytů. Celá léta v tomto směru Plzeň stagnovala a umožňovala převážně jen developerské projekty. Až v uplynulém roce se výstavba dostupného městského bydlení konečně rozběhla. Město v tom musí pokračovat a tempo ještě zrychlit. Naším cílem je vystavět 1 000 nových obecních bytů. Nikoliv jen pro sociálně nejslabší, ale i pro běžné žadatele. Díky tomu, že město posílí svůj bytový fond, stane se důležitým hráčem na lokálním trhu s byty a může ovlivnit výši komerčního nájemného i cen bytů v Plzni.

Rodiče by neměli mít problém dostat své dítě do školky. Systém přihlášení musí být jednoduchý a předvídatelný, proto zavedeme elektronické zápisy. Rozšíříme dostupnost předškolního vzdělávání. Současnou kapacitu školek vnímáme jako nedostatečnou a brzdící rozvoj Plzně. Podpoříme výstavbu nových školek v jednotlivých obvodech společně s potřebnou infrastrukturou (jídelny, družiny, parkovací místa apod.) nebo u stávajících navýšíme kapacity a přistavíme potřebné zázemí. Umístění dětí do školek nesmí být pro rodiče zdrojem stresu, ale něco, kde se mohou na město spolehnout. Systém přihlášení musí být jednoduchý a předvídatelný. Chceme ve školkách udělat takové změny, aby jednotlivá zařízení dokázala na aktuální potřeby pružně reagovat, uzpůsobit svou kapacitu a lépe sdílet informace o přihlášených dětech.

Uvědomujeme si, že podobný problém mají i základní školy. Velký počet žáků ve třídách nenahrává trendu inkluzivního vzdělávání, je velkou zátěží pro žáky i učitele, což může negativně ovlivňovat i kvalitu vzdělávání. Proto budeme navyšovat kapacity a vybavenost základních škol.

Plzeň musí reagovat na to, že populace stárne a do důchodového věku se brzy dostanou silné ročníky. Rozšíříme proto kapacity domovů pro seniory a zahájíme intenzivní výstavbu nových domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Cena za bydlení v domech pro seniory musí být nastavena tak nízko, aby byli senioři ochráněni před vysokými režijními náklady na energie a mohli zde důstojně žít ze svých omezených příjmů.

Nezapomeneme ani na větší podporu terénních sociálních služeb. Rozšíříme síť komunitních center typu TOTEM v jednotlivých městských obvodech.

Plzeňané i návštěvníci Plzně mají mít možnost odskočit si. Rozšíříme proto síť veřejně přístupných toalet včetně těch bezbariérových ve veřejných budovách nebo třeba v restauracích a zasadíme se o čistotu stávajících veřejných WC. Toalety chceme umístit také v parcích nebo třeba na dětských hřištích.