Naše videa

Natočili jsme sérii krátkých videí o největších nešvarech města Plzně. Dovolili jsme si jistou míru nadsázky. Herci jsme my, kandidáti STAN Plzeň. 

Záměrně jsme se rozhodli nevynakládat tolik peněz za billboardy, protože vizuální smog a přesycenost města nevhodnou reklamou jsou věci, které nám vadí a bojujeme proti nim. Proto jsme přesunuli naši komunikaci s voliči na sociální sítě. 

Děkujeme za zhlédnutí videí, jejich případné sdílení a šiření.

Plzeňáci si zaslouží mít si kam sednout

Plzeňáci si zaslouží mít si kam sednout. Podívejte se na video, které s nadsázkou odráží každodenní realitu nejen v centru Plzně. Bohužel…

Jde to i jinak. Máme klíč ke starostlivější Plzni: Budeme systémově řešit otázku lidí bez domova. Sociální prací a spoluprací s organizacemi, které mají tuto činnost ve svém poslání. Naším cílem je, zaměřit se na prevenci, která je ve výsledku levnější a účinnější. Bez důsledné práce městské policie to ovšem také nepůjde. Zároveň chceme zlepšit péči o veřejná prostranství, odstranit všudypřítomný nepořádek, stejně tak nevzhledné reklamní lavičky. Ty nahradit jednotným městským mobiliářem.

Plzeňáci si zaslouží život bez každodenní zácpy

Plzeňáci si zaslouží život bez každodenní zácpy. Podívejte se na video, které s nadsázkou odráží každodenní realitu na silnicích nejen v centru Plzně. Bohužel…

JDE TO I JINAK! Máme klíč k lepší dopravě v Plzni. Urychlíme výstavbu kapacitních okružních komunikací kolem Plzně, které odvedou tranzitní dopravu a zklidní centrum města. Do té doby odložíme zasypání Rondelu, projekt, který by za současných podmínek způsobil ještě větší dopravní kolaps.

Budeme zodpovědně plánovat uzavírky ve městě, aby se nesbíhaly. Zavedeme dynamické řízení provozu nejrušnějších křižovatek chytrými semafory, reagujícími na aktuální potřeby dopravy.

Budeme vytvářet podmínky k tomu, aby stejně jako v jiných světových a českých městech, i po Plzni jezdilo více lidí na kole. Tzn. vylepšíme infrastrukturu pro cyklisty, budeme budovat systém na sebe navazujících cyklostezek a bezpečných cyklokoridorů.

Základem změny je také pohodlná, bezpečná, rychlá a levná MHD. Proto ji rozhodně nebudeme zdražovat. Chceme stavět parkoviště P+R na okrajích Plzně a motivovat dojíždějící řidiče slevou na jízdném, aby po vysednutí z auta využili MHD.

Všichni Plzeňáci si zaslouží jen otočit kohoutkem

Všichni Plzeňáci si zaslouží jen otočit kohoutkem. Jenže, obyvatelé městského obvodu Plzeň 9-Malesice se i v dnešní době musí obejít bez vodovodu a kanalizace. Bohužel, podobných lokalit je v Plzni více.

JDE TO I JINAK! Máme klíč k lepší infrastruktuře v Plzni.

Město se musí postarat o důstojné životní podmínky svých obyvatel ve všech částech města. Odkládání těchto investic navíc dlouhodobě poškozuje životní prostředí.

Město musí být odpovědné a tyto náročné projekty, které jsou léta jen na papíře, realizovat co nejdříve. Nevymlouvat se na jejich finanční nákladnost, naopak napřít snahu, a co nejvíce na investice do vodohospodářské infrastruktury využívat výrazné dotační podpory z fondů EU.

Naše finanční analýza několika předchozích rozpočtů navíc prokázala, že město dlouhodobě nevyužívá svůj investiční potenciál.

Plzeňáci mají mít možnost trefit prázdný koš

Plzeňáci mají mít možnost trefit prázdný koš. Podívejte se na video, které s nadsázkou odráží každodenní realitu u košů a popelnic nejen v centru Plzně. Bohužel…

JDE TO I JINAK! Máme klíč ke skutečně uklizené Plzni.

Čistotu veřejného prostranství považujeme za jednu z největších bolestí Plzně a chceme to změnit. Chceme prověřit fungování společnosti Čistá Plzeň, předcházet přeplňování kontejnerů a vzniku černých skládek kolem nich.

Musíme stanovit jasná pravidla pro podnikatele, provozovatele večerek a jiných podniků, kteří nádoby přeplňují a budeme důsledně vymáhat tato pravidla.

Dále budeme dbát na to, aby objem popelnic u bytových domů odpovídal skutečnému počtu lidí, kteří dům obývají. Také samo město musí údržbu a úklid prostranství, zejména v centru města, zlepšit.

To, jak město vypadá a jak se v něm cítíme, úzce souvisí s tím, jak se k sobě pak chováme.

Plzeňáci si zaslouží jednotnou mobilní apku

Plzeňáci si zaslouží jednotnou mobilní apku. Podívejte se na video, které s nadsázkou odráží zkušenost nejednoho z nás, když se snažil najít a využít online služby města Plzně přehledně na jednom místě. Bohužel…

JDE TO I JINAK! Máme klíč k moderní Plzni.

Plzeň v minulosti vyvinula hned několik mobilních aplikací pro občany. Je nejvyšší čas jejich fungování i užitečnost vyhodnotit a sjednotit.

Máme v plánu vytvořit jednu „velkou“ a přehlednou aplikaci zastřešující všechny současné i budoucí služby. V přehledném a intuitivním prostředí by uživatelé mohli z jedné aplikace zaplatit parkovné, půjčit si kolo či auto, vyřídit různé úřední záležitosti, podat podnět městu, zaplatit vstupenky či využít další služby. Zároveň by byly k dispozici jízdní řády, mapy, programy pro volný čas, dynamické informace o dopravních omezeních atd.

Plzeň je pulzující západočeská metropole, ale má i své mouchy

Plzeň je pulzující západočeská metropole. Krásné město s bohatou historií, památkami a kulturním životem.

Jenže…má i své mouchy: často obsazené lavičky, přetékající koše, těžkopádnou dopravu, cyklostezky jen pro nejodvážnější, a jsou tu i místa, kde dodnes nemají ani vodovod.

Jde to i jinak. Chceme Plzeň s vizí: moderní, zdravou, bezpečnou a starostlivou.