Otázky a odpovědi

Mluvili jsme s vámi v centru města Plzně i v jednotlivých městských obvodech. Vaše dotazy jsme zaznamenali a připravili jasné a srozumitelné odpovědi.

Je Vaším cílem v dohledné době zasypat Rondel?

NE

Projekt zasypání Rondelu a vybudování nové městské čtvrti v daném místě považujeme pro budoucnost Plzně za užitečný, ale je extrémně finančně nákladný a při současné dopravní zátěži velice obtížně realizovatelný. Proto říkáme ne, vede k tomu ještě dlouhá cesta, práce a vysvětlování. Než projekt odstartuje, musí mít město dostavěno kapacitní dopravní propojení západním i východním silničním okruhem. Teprve v okamžiku, kdy se podaří dopravu na Karlovarské a Klatovské třídě zredukovat, může se přistoupit k úpravám v oblasti Rondelu.

Mají být bývalé Městské lázně zpět vykoupeny od soukromého vlastníka a opraveny?

ANO

K této myšlence, kterou prosazuje vedení Plzeňského kraje, by se i Město Plzeň mělo připojit a odčinit obrovskou chybu, kterou prodejem lázní v 90. letech učinilo. Kraj má plán komplex přebudovat na společenské a kulturní centrum s výstavními prostory a zázemím pro místní spolky a kulturní organizace. To bude pro město a jeho obyvatele velmi prospěšné, a proto by se na projektu mělo spolupodílet. 

Mělo by se město Plzeň vzdát zchátralého kulturního domu Peklo?

NE

Mrzí nás, že město nechalo Peklo zchátrat, dlouhodobě ho odmítalo kompletně opravit a raději se pokoušelo prodat jej soukromníkovi. Chceme Peklo zachránit pro všechny Plzeňany. Vnímáme ho jako významné architektonické i kulturní dědictví nás všech. Místo, kam se chodily bavit generace našich předků, by město mělo opravit a najít mu řádné využití. Plzeň potřebuje důstojné prostory pro pořádání plesů a společenských akcí i sál s jedinečnou akustikou. Takže, Peklo neprodávat a o městský majetek řádně pečovat.

Mají být stromy na náměstí Republiky?

ANO

Chceme naše centrální náměstí „polidštit“ tak, aby se stalo příjemným místem k trávení času, k posezení na předzahrádkách nebo ve stínu stromů rostoucích po jeho obvodu. Zeleň ano. Systémově a promyšleně. Prvky modro-zelené infrastruktury se musí stát přirozenou součástí města. Náměstí nemá být ani kruhový objezd, ani parkoviště. Zrušeno by mělo být i magistrátní parkoviště před radnicí.

Necháte vyschnout Bolevák?

NE

Nenecháme. Ale projekt čerpání vody do Boleváku, jak se do něj město pustilo, nepovažujeme za odpovědné a dostatečné řešení problému. Nedostatek vody v rybníce má příčinu v jeho povodí, odkud se srážkové vody odvádějí do kanalizace. Tam se musí nesprávné kroky napravit a vrátit vodě přirozenou cestu do rybníka. Tématu zadržování vody v krajině i ve městě musí město věnovat důležitost a dělat konkrétní kroky dle doporučení hydrologů a ekologů. 

Jste pro nový návrh řešení prostoru po bývalém "KD Inwest"?

ANO

Návrh, tak jak je zpracovaný soukromým investorem, bude pro město prospěšný díky kombinaci kancelářských ploch, obchodů a zařízení pro volný čas s dostatkem parkovacích ploch v podzemí. Město nemá důvod tomuto záměru klást překážky a mělo by být v realizaci nápomocno, aby prázdné místo po kulturním domu u Radbuzy bylo brzy zaceleno a Americká třída ožila. V souvislosti s tím požadujeme i obnovení provozu podchodu pod křižovatkou u hlavního nádraží. 

Chcete měnit vizuální styl města Plzně?

NE

Současný vizuální styl zásadní změnu nepotřebuje, logo „šipky“ s variabilním popisem se ujalo. Změna loga je navíc finančně nákladná a časté změny vizuálního stylu se míjejí účinkem.  

Změníte režim placeného parkování v centru města?

ANO

V centru města musí být zajištěno parkování pro rezidenty. Lidé odstavující zde auto z jiného důvodu, musí být zvyšováním parkového motivováni volit buď veřejnou dopravu s možností nechat vůz za výhodnější cenu na záchytném parkovišti, nebo jít pěšky či použít třeba sdílené kolo. Záchytná parkoviště chceme budovat v docházkové vzdálenosti od centra, parkoviště P+R u nejrušnějších zastávek MHD a konečných páteřních linek. Součástí zaplaceného parkovného na těchto parkovištích musí být i sleva na veřejnou dopravu. Navrhneme též funkční systém sdílení kol a koloběžek tak, aby jejich jízda a parkování nerušily ostatní účastníky provozu ani vzhled města.

Mělo by město stavět více obecních bytů?

ANO

Celá léta v tomto směru Plzeň stagnovala a umožňovala převážně jen developerské projekty. Až v uplynulém roce se výstavba dostupného městského bydlení konečně rozběhla. Město v tom musí pokračovat a tempo ještě zrychlit. Naším cílem je vystavět 1 000 nových obecních bytů. Nikoliv jen pro sociálně nejslabší, ale i pro běžné žadatele. Díky tomu, že město posílí svůj bytový fond, stane se důležitým hráčem na lokálním trhu s byty a může ovlivnit výši komerčního nájemného i cen bytů v Plzni. 

Budete v během energetické krize zdražovat teplo v Plzni?

NE

I když Plzeňská teplárenská bohužel přešla rozhodnutím minulého vedení zčásti do soukromých rukou, chceme uplatňovat akcionářské právo a bránit dopadu zdražování na Plzeňany. Důležité je to zvláště v nastalé složité době, kdy náklady na topení mohou domácnostem způsobit vážné ekonomické potíže.

Pomůžete obyvatelům v boji proti zdražování a inflaci?

ANO 

V době rekordně vysoké inflace musí být město odpovědné, chránit své občany a pomáhat jim. Dokud se ekonomická situace nestabilizuje, mělo by město inflační tlaky převzít na sebe a žádnou ze svých služeb občanům nezdražovat a ani místní poplatky nezvyšovat. 

Uděláte něco pro zlepšení dostupnosti lékařské péče?

ANO 

Za největší problém považujeme nedostatek stomatologů a nedostatečně fungující stomatologickou pohotovost. Role města v řešení tohoto problému by měla spočívat například v pobídce pro doktory poskytnutím nebytových městských prostor pro zřízení ordinací, případně poskytnutí městských bytů pro mladé lékaře.

Budete podporovat amatérský i profesionální sport?

ANO 

Plzeňské kluby dosahují velkých úspěchů v nejpopulárnějších sportech a je to i zásluhou města, které je podporuje a nemělo by se na tom nic měnit. Významnou podporu od města musí dostávat i mládežnické oddíly i akademie na péči, v neposlední řadě i zájmový sport. Chceme vytvořit systém adresné finanční podpory trenérům mládeže. Kvalitu jejich práce budou garantovat kluby nebo školy. Menším tělovýchovným jednotám přidáme více peněz na režijní náklady a správu jejich majetku.

Měla by být MHD v Plzni zdarma?

NE

MHD zdarma není samo o sobě řešením žádného problému. Každá služba něco stojí a je v pořádku, když je zpoplatněna, i když příjmy z jízdného pokryjí pouze část nákladů. MHD zdarma by poměrně rychle začala ztrácet i svou kvalitu a rostly by náklady na zajištění bezpečnosti a úklidu.

Rozšíříte městský internet a zřídíte více wifipointů?

ANO 

Naším cílem je všechna rušná veřejná prostranství v Plzni pokrýt internetem zdarma a USB nabíječkami, stejně jako vozy a zastávky MHD. 

Má mít Plzeň sjednocenou mobilní aplikaci pro Plzeňáky?

ANO 

Plzeň v minulosti vyvinula hned několik mobilních aplikací pro občany. Je nejvyšší čas jejich fungování i užitečnost vyhodnotit a sjednotit. Máme v plánu vytvořit jednu „velkou“ a přehlednou aplikaci zastřešující všechny současné i budoucí služby. V přehledném a intuitivním prostředí by uživatelé mohli z jedné aplikace zaplatit parkovné, půjčit si kolo či auto, vyřídit různé úřední záležitosti, podat podnět městu, zaplatit vstupenky či využít další služby. Zároveň by byly k dispozici jízdní řády, mapy, programy pro volný čas, dynamické informace o dopravních omezeních atd.

Máte plán, jak zkrátit čekání na úřadech?

ANO 

Současná služba Úřad bez čekání v Plzni už zastarala, není dostačující a město musí řešit, jak lidi od čekání a cesty na úřady skutečně osvobodit. Jednou z možností je digitalizace, aby úřad co možná největší množství svých agend zpřístupnil lidem vzdáleně a komunikoval s nimi přes internet.

Jste pro větší podporu kultury v Plzni?

ANO 

Kultura v Plzni potřebuje více prostorů a více peněz. Město by proto mělo zachránit a kultuře znovu otevřít Peklo, stejně jako Městské lázně, které se rovněž stanou kulturním centrem. Zvýšíme podíl prostředků plynoucí z rozpočtu na kulturní akce. Chceme, aby pro pořadatele bylo snazší v Plzni akci uspořádat a získat na ni veřejnou podporu. Grantový systém proto musí být přehlednější, štědřejší a pravidla taková, aby co nejvíce omezila prostor pro korupci a klientelismus.

Budete prosazovat stavbu nové Galerie u Zvonu?

NE 

Projekt novostavby Západočeské galerie v lokalitě U Zvonu je bez externích finančních zdrojů těžko realizovatelný. Projekt vzešlý z architektonické soutěže má jistě své kvality, ale nemůžeme čekat donekonečna. Navrhujeme raději ve spolupráci s krajem vykoupit a oživit objekt bývalých Městských lázní, kde by vznikly i výstavní prostory. Stejně tak navrhujeme zachránit a opravit objekt Kulturního domu Peklo. Město by se nemělo pouštět jen do nákladných novostaveb na „zelené louce“, ale mělo by dbát a pečovat o dědictví, které nám ve městě zanechali naši předci. V lokalitě U Zvonu ať raději zůstane platanový park.

Podpoříte cestovní ruch?

ANO 

Chceme v Plzni turisty kvůli penězům, které do města i regionu přinesou. Lepší propagací a propojením Plzně s turistickými cíli v širším okolí chceme dosáhnout toho, aby k nám turisté nepřijížděli jen „na otočku“, ale zdrželi se. Vícedenní turistika je důležitá pro místní hotely, restaurace i provozovatele turistických a kulturních atrakcí, logicky tedy i pro město samotné. 

Vybudujete hřiště pro děti a pro náctileté?

ANO 

Po Plzni vznikla řada pěkných dětských hřišť, chceme je rozvíjet a doplňovat o další. Podstatně více prostoru pro bezpečnou zábavu by měly dostat starší děti a náctiletí. Chceme skateparky, workoutová hřiště určená pro tuto věkovou skupinu, aby se mohla legálně a bezpečně zabavit. 

Zpřístupníte veřejnosti sportoviště u škol a sportovních areálů?

ANO 

Nemá smysl, aby školní sportoviště v době, kdy už děti ve škole nejsou, byla zavřená a nepřístupná. Otevřeme je dospělým i dětem ke sportování odpoledne a večer. 

Chcete udržet jízdné MHD na současné úrovni?

ANO

MHD nebudeme zdražovat. Chceme naopak prosadit zavedení jednotlivých jízdenek v MHD s 50 % slevou pro studenty ve věku 15 – 26 let, pro osoby na mateřské či rodičovské dovolené a pro válečné veterány. Srovnaly by se tak slevy, které už 4 roky platí v Plzeňském kraji s výjimkou města Plzně. Chceme, aby veřejnou dopravu využívalo co nejvíce lidí.

Ceníky mají být nastaveny tak, aby byli lidé co nejvíce motivování k celoročnímu předplatnému. K němu by měly být navázány i slevy na některé další městské služby – například vstup do bazénů, zoo nebo na městem pořádané kulturní akce.

Měla by být Americká třída znovu otevřena pro veškerý automobilový provoz?

NE

Snaha omezit na Americké třídě automobilovou dopravu a udělat z ní pěší bulvár je správná. Město musí rychle činit další kroky, aby se dopravní omezení projevilo skutečným zklidněním, NE jako tomu je doposud. Následovat musí stavební úpravy, ozelenění ulice, vyřešení tras MHD a také zkapacitnění souběžné ulice U Trati a křižovatky Belánka, aby tam doprava kvůli uzavření Americké nekolabovala.

Budete prosazovat prodloužení tramvajové linky na Vinice/Sylván?

ANO

Projekt prodloužení tramvajové linky tak, jak je zpracován, považujeme za smysluplný. Jeho realizaci podpoříme a chceme hledat i další možnosti, jak systém plzeňské MHD rozšířit. Chceme, aby cestování MHD po Plzni bylo rychlé, bezpečné a finančně výhodné.

Budete vstřícní k výstavbě dalších velkých obchodních center?

NE

Domníváme se, že obchodních prostor je ve městě dostatek a nechceme pro ně uvolňovat strategické městské pozemky. Mimo jiné proto nesouhlasíme s navrhovaným prodejem bloku domů bývalého sídla KSČ a Komorního divadla soukromníkovi, který má v plánu vybudovat zde další obchodní komplex. Chceme, aby tyto nemovitosti zůstaly v majetku města, a to jim našlo vhodné využití, například jako městský bytový dům.

Mají se v Plzni dostavět další kapacitní silnice?

ANO

Aby se centrum Plzně zklidnilo, potřebuje Plzeň dobudovat západní okruh. Proto chceme co nejvíce urychlit přestavbu kruhového objezdu u Makra, aby dopravu z okruhu bez problémů vstřebal. Dále je třeba uspíšit dokončení celého východního okruhu od Jateční až po výjezd na Černice. Chceme otevřít diskusi a zvážit všechny argumenty k vnitřnímu severo-jižnímu průtahu, který by měl spojovat Sukovu s Karlovarskou ulicí kolem Kalikovského mlýna. V otázce potřebnosti tohoto dopravního spojení musí mít město co nejdříve jasno.

Má město utratit stamiliony za projekt Sloni na Mži?

NE

Projekt slonince v ZOO je velkorysý plán, ale Plzeň by ho neměla upřednostnit na úkor jiných, pro město důležitějších investic. Plzeňská ZOO je nádherná v podobě, jakou má nyní a město ji štědře dotuje. Rozšiřovat ji o nový sloninec za miliardu korun má smysl jen v případě, že by se na takovou investici podařilo získat výraznou dotaci mimo rozpočet města. 

Má se město pustit do nákladné stavby vodovodů a kanalizace v těch částech Plzně, kde stále chybí?

ANO

Plzeň se musí postarat o důstojné životní podmínky svých obyvatel ve všech částech města. Odkládání těchto investic navíc dlouhodobě poškozuje také životní prostředí. Město musí být odpovědné a tyto náročné projekty, které jsou léta jen na papíře, realizovat co nejdříve. Nevymlouvat se na jejich finanční nákladnost, naopak napřít snahu, a co nejvíce na investice do vodohospodářské infrastruktury využívat výrazné dotační podpory z fondů EU.

Postavíte aquapark v Plzni?

NE

Podpoříme případný soukromý projekt, ale nový městský akvapark „na zelené louce“ za veřejné  prostředky slibovat nebudeme. Existuje projekt modernizace a částečné přestavby plaveckého areálu na Slovanech tak, že zůstane zachován velký bazén a zároveň vznikne wellnes zóna. Projekt se bohužel léta odkládá a realizuje jen po malých částech. Chceme ho aktualizovat o nejmodernější prvky a urychlit kompletní přestavbu, díky které Plzeňané získají vodní svět a zůstane zachován i prostor pro závodní plavce. Nový plavecký areál vznikne v dohledné době také na Borských polích.

Co se týče letního koupání, chceme, aby se město zaměřilo na menší přírodní plochy a plovárny, jichž je v Plzni dostatek, ale nevěnuje se jim patřičná pozornost. 

Vylepšíte podmínky pro cyklodopravu v Plzni?

ANO

V Plzni bohužel stále nejezdí na kole tolik lidí jako ve srovnatelných zahraničních ani českých městech a chceme to změnit. Cílem jsou nové cyklostezky a propojení těch stávajících. Vylepšovat infrastrukturu – cyklostojany, cykloboxy atd. Vytvářet pro cyklisty v dopravě bezpečné koridory a odstraňovat mnohdy nesmyslné překážky, které cyklistům znepříjemňují život. Chceme přehodnotit i současnou službu sdílených kol a modernizovat ji.

Zvýšíte poplatek za psy?

NE

Poplatky za psy tak jak jsou nastaveny jsou dostačující, ale Plzeň by měla výrazně zvýšit postihy pejskařům porušujícím obecně závaznou vyhlášku o volném pobíhaní a znečišťování prostranství.

Budete se zabývat otázkou čistoty veřejného prostranství v Plzni?

ANO

Čistotu veřejného prostranství považujeme za jednu z největších bolestí Plzně a chceme to změnit. Prověřit fungování společnosti Čistá Plzeň, předcházet přeplňování kontejnerů a vzniku černých skládek kolem nich. Třeba stanovením jasných pravidel pro podnikatele, provozovatele večerek a jiných podniků, kteří nádoby přeplňují a důsledným vymáháním těchto pravidel. Dále budeme dbát na to, aby objem popelnic u bytových domů odpovídal skutečnému počtu lidí, kteří dům obývají. A také samo město musí údržbu a úklid prostranství, zejména v centru města, zlepšit. To, jak město vypadá a jak se v něm cítíme, úzce souvisí s tím, jak se k sobě pak chováme.

Zvýšíte počet a kapacity školek a škol?

ANO

Rodiče by neměli mít problém dostat své dítě do školky. Systém přihlášení musí být jednoduchý a předvídatelný. Chceme ve školkách udělat takové změny, aby jednotlivá zařízení dokázala na aktuální potřeby pružně reagovat, uzpůsobit svou kapacitu a lépe sdílet informace o přihlášených dětech. Kde je problém dlouhodobý, tam musí vzniknout buď školky nové, nebo u stávajících navýšit kapacity a přistavět potřebné zázemí.

Zvýšíte počet a kapacity domů pro seniory?

ANO

Plzeň musí reagovat na to, že populace stárne a do důchodového věku se brzy dostanou silné ročníky. Rozšíříme proto kapacity domovů pro seniory a postavíme nové. Cena za bydlení v domech pro seniory musí být nastavena tak nízko, aby byli senioři ochráněni před vysokými režijními náklady na energie a mohli zde důstojně žít ze svých omezených příjmů. Nezapomínáme ani na větší podporu terénních sociálních služeb.

Budete zvedat daň z nemovitosti?

NE

Plzeň je finančně natolik silné město, že nepotřebuje navyšovat své příjmy na úkor svých občanů a majitelů nemovitostí.

Omezíte ohňostroje ve městě?

ANO

Městská vyhláška by měla určit pár konkrétních termínů v roce (Silvestr, Slavnosti svobody), kdy je možno hlasité ohňostroje pořádat, po zbytek roku by měl platit jejich plošný zákaz. 

Měla by se zpřísnit vyhláška o zákazu pouliční konzumace alkoholu?

ANO

Tak, jak vyhláška v současnosti platí, neplní svůj účel a je jen obtížně vymahatelná. Lidé popíjející alkohol a povalující se v parcích a na lavičkách odtud díky ní nezmizeli. Policie musí být důsledná a vyhláška, o kterou se budou strážníci opírat, by měla platit v celém zastavěném území Plzně.  

Mělo by město změnit svůj přístup k lidem bez domova?

ANO

Počet lidí bez doma ve městě a to, čeho se často dopouštějí v centru, je důkazem, že město v tomto směru nepostupuje správně. Chceme změnit přístup jak v oblasti represe, tak prevence a pomoci. 

Policie musí být na nejfrekventovanějších místech důraznější a zamezit tomu, aby tito lidé svým počínáním obtěžovali ostatní. Vstřícnost a pomoc ano, ale cíleně ve spolupráci s neziskovými organizacemi a pouze těm lidem, kteří o ni jeví zájem a projevují snahu svou situaci řešit. Zásadní je také funkční systém prevence bezdomovectví.

Uděláte něco pro větší transparentnost veřejných zakázek ve městě?

ANO

Chceme dbát na maximální otevřenost a transparentnost města, v tom chceme být důslední. Zavedeme přehledný rozklikávací rozpočet a prosadíme zpřísnění limitů pro zadávání veřejných zakázek nad zákonnou mez. U všech zakázek města chceme omezit možnost subdodavatelského plnění jinou firmou, která se nezúčastnila výběrového řízení.

Souhlasíte, aby si město Plzeň vzalo úvěr?

ANO

Město Plzeň je finančně dostatečně silné a bez problémů zvládne v horizontu pěti let realizovat investice ve výši 12 miliard korun. Může si vzít i rozumný úvěr. Peníze ale nesmí “projíst”, musí je cíleně investovat například do infrastruktury. Právě investice do rozvoje infrastruktury a modernizace města je jedna z cest z ekonomické krize.  

Mělo by se něco udělat s venkovní reklamou v Plzni?

ANO

V centrální oblastí přebujelá reklama překročila únosnou mez. Místní vyhláškou odstraníme velkoformátové plachty přes celé domy (např. Americká, Sady Pětatřicátníků) a světelné obrazovky (U Práce). V Územním plánu prosadíme zastavení výstavby nových billboardů a megaboardů v centru města, u památkových zón a u hlavních silnic do centra města. Ohyzdné reklamní lavičky začneme postupně vyměňovat za kvalitní jednotný městský mobiliář.

Má se Plzeň začít adaptovat na změny klimatu?

ANO

Změna klimatu bezpochyby dopadne nejen na zdraví obyvatel Plzně. Očekává se totiž změna rozložení srážek – přívalové srážky střídané delšími obdobími sucha, jejich vyšší četnost a delší trvání vln horka, umocněné efektem tepelného ostrova města. Ty budou stále více ohrožovat zdraví starších spoluobčanů, dětí či lidí se zdravotními problémy. Proto je třeba tepelné ostrovy co nejvíce eliminovat. Budeme ve veřejném prostoru i u soukromých investorů prosazovat změnu přístupu k hospodaření s dešťovou vodou a péči o zeleň tak, aby prvky modro-zelené infrastruktury byly přirozenou součástí města.